sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort istanbul escort izmir escort escort izmir izmir escort izmir eskort bayan beylikduzu escort istanbul escort istanbul escort bayan escort istanbul istanbul escort istanbul escort bayan
Loading...

Theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  tỉnh Thái Nguyên có chức năng, nhiệm vụ:

1. Vị trí, chức năng:

          - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

          - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Nhiêm vụ và quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

          2.1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

          2.2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5 năm hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

          2.3.  Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lương, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

          2.4.  Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

          2.5.  Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức cá nhân trên địa bàn.

          2.6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          2.7.  Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương, tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn.

          2.8. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng là hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn.

          2.9. Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiểu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương.

          2.10. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo quy định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo.

          2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          2.12.  Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          2.13. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt  động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

          2.14. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức nghiên cứu, áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

          2.15. Quản lý tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật.

          2.16. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ , công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

          2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Tác giả:

hacklink izmir nakliyat/a> bursa evden eve nakliyat evden eve nakliyat karabaglar evden eve nakliyat instagram takipci hilesi gebze evden eve nakliyat instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi tesettur giyim medyum istanbul medyumlar istanbul medyum ankara antalya papaz buyusu medyum bakirkoy hacklink
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html